Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Jezioro Kolejowe I (Głębokie)

                          Jezioro Kolejowe I (Głębokie)

 

     Jezioro Kolejowe I, zwane Głębokim, leży na północ od miasta Sulęcin, w odległości ok. 3 km, z prawej strony drogi publicznej, łączącej miasto z wsią Krzeszyce, w kompleksie leśnym Nadleśnictwa Sulęcin.

 

 dsc03875a.jpg

  Jezioro Kolejowe I (Głębokie)

 

     Do roku 1985 użytkownikiem jeziora był O.Z.L.P. w Szczecinie. Od 1986 roku użytkownikiem jest PZW- Zarząd Okręgu w Gorzowie Wielkopolskim, które po rozpatrzeniu wniosku o przekazaniu pod opiekę wód powierzyło jezioro Kolejowe I (Głębokie) pod opiekę dla Koła PZW Sulęcin Nr 3 GUMOPLAST.

 

 dsc04602a.jpg

  Tablica informacyjna

 

    Jezioro, które ma charakter bezodpływowy, zajmuje zaledwie 1,99 ha. Obszar ten jest częścią krainy Wzgórza Sulęcińsko - Łagowskiego, obejmującej centralną część Pojezierza Lubuskiego, charakteryzujący się występowaniem licznych wzgórz moreny czołowej, o urozmaiconym krajobrazie. Sama zlewnia jeziora, o niemal centralnie położonej misie zbiornika, jest w 100% pokryta lasem, w całości szpilkowym - sosna, świerk. Podstawowym rodzajem gleb są piaski całkowite i piaski naglinowe, gdzie gliny zalegają na głębokości od 0,5 do 2,0 m. Zbiornik położony w głębokim wcięciu terenowym jest typowym „oczkiem” wytopiskowym, powstałym z wytopiska martwego lodu. Obrys jeziora, o kształcie zbliżonym do trójkąta równobocznego o zaokrąglonych narożnikach. Strome, miejscami urwiste zbocza, otaczają prawie całą misę jeziora. Całość przybrzeża otoczona jest pasem drzew liściastych, gdzie przeważa olcha, brzoza, trochę rzadziej dąb.

 

 dsc03896a.jpg

  Jezioro Kolejowe I (Głębokie)

 

    Gatunkiem dominującym w jeziorze jest trzcina pospolita. Odcinkami wyrasta pałka wąskolistna, kępy oczeretu, pałka szerokolistna, tatarak zwyczajny. Roślinność o liściach pływających tworzy rzadkie skupiska w toni jeziora. Najliczniej występuje w przybrzeżu, gdzie jego przedstawicielami są grążel żółty, sporadycznie rdestnica pływająca. Roślinność zanurzona, stanowi najliczniejszą grupę roślinną, osiadłą do głębokości ok. 2,5 m. Występują tutaj pospolite gatunki takie jak: rogatek sztywny i rogatek krótkoszyjkowy, rdestnica kędzierzawa, rdestnica przeszyta, moczarka kanadyjska, rzadziej jezierze mniejsze, wywłócznik kłosowy. W jeziorze istnieją dobre warunki do wzmożonej cyrkulacji substancji pożywkowych, zwiększających wydatnie żyzność wód w okresie intensywnego żerowania ryb.

 

 oczeret_a.jpg

  Kępy oczeretu

 

 

 

 acorus_calamus_1_a.jpg

Tatarak zwyczajny 

 

    Pod względem rybackim jezioro jest trudne do sklasyfikowania. Według typów rybackich ma ono szereg cech jeziora leszczowego, lecz dużą powierzchnią litoralu zbliżone jest również do typu linowo- szczupakowatego. Gatunkami najczęściej odławianymi są: płoć, okoń, karp, krąp, lin, szczupak, karp- duży, słonecznica.

 

 leucaspius_delineatus_hd2207_n.jpg

  Słonecznica pospolita - gatunek prawnie chroniony

 

 

 karpnadniewody.jpg

  Karp

 

   Historię jeziora Głębokiego warto zakończyć legendą o wojennym skarbie zatopionym w tymże jeziorze. Legenda mówi o tym, że „w czasie wojen napoleońskich wycofujące się oddziały wojsk francuskich zatopiły w jeziorze Głębokim (przy starej Krzeszyckiej drodze) skarb wojenny. Skarb ten próbowano później odnaleźć na różne sposoby. Jednak nikomu się nie udało. Wymyślono, więc by wodę z jeziora spuścić do Postomii. W tym celu wykopano rów w otaczającym ją wale. Po spuszczeniu części wody, jezioro okazało się za głębokie. Opadająca woda odsłoniła, wiele pni i głazów, lecz skarbu nie znaleziono. Być może do dziś spoczywa na dnie. A dzisiejsza, polska nazwa jeziora może właśnie stąd się wzięła?”

 

 

PARAMETRY JEZIORA:

 

Powierzchnia lustra wody – 1,99 ha

Głębokość maksymalna – 6,9m   

Głębokość średnia – 3,6m           

Długość linii brzegowej – 550m  

Długość maksymalna – 185m     

Szerokość maksymalna - 162m

 

 dsc03892a.jpg 

 

 

dsc03898ab.jpg

 

 

dsc04596a.jpg

 

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Czy byłeś już na wędkarskiej wyprawie za granicą?
Tak
Nie
Mam zamiar się wybrać
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin